Proiectul LIFE Connect Carpathians (LCC) are ca principal scop crearea și menținerea unei reţele regionale funcţionale de arii protejate între Munţii Apuseni şi Carpaţii Meridionali.

Regiunea, denumită Coridorul Apuseni-Meridionali, este recunoscută ca fiind unul dintre cele mai importante coridoare ecologice din Europa și constă într-o reţea de situri Natura 2000 desemnate pentru a proteja acest coridor care permite deplasarea speciilor sălbatice, inclusiv a urşilor şi a lupilor.LCC Corridor Jul 15 for About the project

Cu toate acestea, în prezent integritatea regiunii se află sub presiunea unor factori diverși. Astfel, extinderea infrastructurii de transport și a zonelor industriale, precum și intensificarea agriculturii, a practicilor silvice și schimbarea folosinței terenurilor duce la fragmentarea mediului natural și la dispariția treptată a speciilor. Prin reducerea suprafeţei habitatului natural, carnivorele mari, specii cheie, nu mai găsesc resurse de hrană şi adăpost, nu mai au posibilitatea de a se deplasa, rămânând izolate şi vulnerabile în faţa factorilor perturbatori naturali sau antropici.

Fauna & Flora International (FFI), în parteneriat cu ONG-ul local – Asociaţia Zarand, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor și Inspectoratul General al Jandarmeriei Române, se concentrează asupra îmbunătăţirii conectivităţii funcţionale prin asigurarea şi refacerea habitatelor şi a peisajului caracteristic, cu ajutorul unor ”puncte critice de conectivitate”, precum şi asupra promovării unui management responsabil al terenurilor în zonă.

Prin legătura pe care o creează între factorii interesaţi implicaţi în gestionarea terenurilor din regiunea Coridorului Apuseni-Meridionali, proiectul LIFE Connect Carpathians va dezvolta şi va implementa măsuri integrate de conservare la nivel de peisaj astfel încât să se aducă beneficii atât factorilor interesaţi, cât și biodiversității regionale. Proiectul urmărește armonizarea măsurilor de conservare cu nevoile factorilor interesaţi, în vederea îmbunătățirii statutului de conservare pentru urs şi lup.