Coridorul Munții Apuseni – Carpații Meridionali se întinde pe o distanţă de peste 150 de kilometri între Munţii Apuseni la nord şi Munţii Retezat – Țarcu la sud și reprezintă un peisaj unic, bogat din punct de vedere cultural care păstrează, încă, o mare parte din biodiversitatea pentru care România este recunoscută la nivel mondial.

Acest peisaj distinct este rezultatul interacţiunii armonioase a omului cu natura, interacţiune care continuă să joace şi astăzi un rol important în menţinerea şi consolidarea valorilor culturale şi naturale ale regiunii.

Cu toate acestea, în prezent regiunea se află sub presiunea unor factori diverşi, precum intensificarea agriculturii şi a practicilor silvice şi dezvoltarea la scară largă a infrastructurii rutiere şi feroviare. Toţi aceşti factori pot avea consecinţe negative dacă nu sunt gestionaţi raţional, iar alături de declinul socio-economic al comunităţilor rurale pot duce la degradarea patrimoniului cultural şi natural.LCC S.Tom Zarand ridge Apr 15 for Project Background

Pentru a răspunde la această presiune, Flora şi Fauna Internaţional alături de Asociaţia Zarand au iniţiat un program mai amplu la nivel de coridor denumit generic „Iniţiativa Zarand”. Această iniţiativă are ca scop asigurarea unei conservări integrate a valorilor naturale şi culturale, susţinută şi acceptată de comunitatea locală.

Proiectul LIFE Connect Carpathians reprezintă o componentă cheie a Iniţiativei Zarand. Proiectul promovează o abordare participativă în managementul peisajului prin implicarea factorilor interesaţi, inclusiv a comunităţilor locale, în activități menite să contribuie la menținerea și consolidarea bogăției naturale și culturale a regiunii.
În cadrul „Iniţiativei Zarand”, pe lângă implicarea în proiectul LIFE Connect Carpathians, lucrăm alături de comunităţile rurale pentru îmbunătăţirea nivelului de trai şi a bunăstării acestora. De exemplu, sprijinim populaţia din comuna Petriş, judeţul Arad, în vederea comercializării produselor tradiţionale, cum ar fi uleiul de nucă şi mierea. De asemenea, am reuşit să construim un centru de colectare a laptelui şi să ne implicăm în renovarea morii de apă din satul Obârşia. Prin aceste acţiuni dorim să promovăm valorile locale şi să demonstrăm că managementul resurselor și dezvoltarea acestei zone se pot face în mod durabil fără a dăuna mediului natural şi valorilor culturale.