1. Asigurarea conectivității funcționale

 • Creșterea capacității agențiilor responsabile și a administratorilor siturilor Natura 2000 pentru a aborda problema conectivității la nivel regional;
 • Implicarea factorilor interesaţi locali în gestionarea problemelor privind conectivitatea;
 • Reconstrucţia ecologică / managementul coridoarelor pentru crearea unor peisaje permeabile pentru carnivore;

 

2. Reducerea conflictului om – animale sălbatice și creșterea gradului de toleranță cu privire la carnivorele mari

 • Evaluarea conflictelor și implementarea metodelor de reducere/prevenire a acestora;
 • Constituirea unei echipe de intervenție specializată în diminuarea conflictelor;
 • Demonstrarea aplicării măsurilor anti-braconaj;

 

3. Promovarea conservării integrate pe termen lung

 • Implementarea unui sistem de monitorizare pentru determinarea stării de conservare a speciilor-țintă, a speciilor-pradă și a habitatelor;
 • Cartarea și modelarea distribuției speciilor de urs și lup, a speciilor-pradă, a habitatelor și a zonelor de conflict pentru elaborarea obiectivelor și a acțiunilor de conservare;
 • Elaborarea seturilor de măsuri de conservare;
 • Elaborarea unor studii de caz pentru testarea implementării măsurilor de conservare și investigarea impactului;
 • Elaborarea Planurilor Regionale de Acțiune pentru urs și lup;

 

4. Creșterea gradului de conștientizare și de susţinere a factorilor interesați locali cu privire la conservarea speciilor țintă

 •  Implicarea factorilor interesați locali în întâlnirile de inițiere a proiectului și în acțiunile colaborative;
 • Demonstrarea rezultatelor acțiunilor de armonizare a amenajamentelor silvice și planurile cinegetice cu măsurile stabilite pentru îmbunătățirea statutului de conservare a speciilor țintă;
 • Influenţarea comportamentului factorilor interesați pentru sprijinirea protejării speciilor țintă și a siturilor Natura 2000;