1. Asigurarea conectivității funcționale a coridorului ecologic prin protejarea şi refacerea habitatelor critice, precum şi prin promovarea unui management adecvat al terenurilor.

2. Reducerea conflictului om – animale sălbatice și creșterea gradului de toleranță cu privire la carnivorele mari – prin găsirea de soluții menite să răspundă amenințărilor directe (conflicte, braconaj), dar și demonstrarea unor metode de prevenire a pagubelor pentru a facilita coexistenţa cu animalele sălbatice.

3. Promovarea conservării integrate pe termen lung prin dezvoltarea bazei de date care să permită luarea de decizii informate şi sprijinirea dezvoltării capacităţii agenţiilor responsabile; armonizarea practicilor din silvicultură şi vânătoare cu obiectivele de conservare; elaborarea Planurilor de Acţiune Regionale pentru speciile–ţintă (lup şi urs).

4. Implicarea factorilor interesați în conservarea speciilor țintă – prin creșterea gradului de conştientizare şi de susţinere în rândul populaţiei locale şi a altor factori interesaţi pentru conservarea carnivorelor mari.