Beneficiarii proiectului LIFE Connect Carpathians sunt:

 

Fauna & Flora International (FFI) – Beneficiar coordonator

FFI este cea mai veche organizaţie neguvernamentală internațională de conservare a naturii. Misiunea organizaţiei o reprezintă conservarea speciilor şi a ecosistemelor ameninţate din întreaga lume, alegând soluţii durabile, bazate pe cunoștințe științifice solide și care iau în considerare nevoile oamenilor.

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) – Beneficiar asociat

MMAP este autoritatea naţională responsabilă cu implementarea politicilor guvernamentale în domeniul mediului, coordonarea activităților de protecție a mediului, de conservare a biodiversității şi a habitatelor naturale.

Inspectoratul General al  Jandarmeriei Române (IGJR) – Beneficiar asociat

IGJR este instituţia specializată a statului care exercită, în condiţiile legii, atribuţii inclusiv cu privire la protecția faunei şi florei şi a ariilor protejate, prin măsuri specifice de prevenție și combaterea oricăror încălcări ale prevederilor legale.

Asociația Zarand (AZ) – Beneficiar asociat

AZ, asociaţie neguvernamentală, are ca scop implementarea de proiecte care să contribuie la conservarea biodiversității și la dezvoltarea durabilă a comunităților locale.