Plan 1În cadrul proiectului LIFE Connect Carpathians, în luna mai a avut loc la Brașov prima întâlnire a grupului de lucru pentru elaborarea Planurilor de Acțiune Regionale pentru urs și lup. Această întâlnire a reunit reprezentanți de la Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură, Agenția pentru Protecția Mediului Vrancea și Asociația pentru Conservarea Diversității Biologice. Scopul întâlnirii a fost discutarea oportunităților și modalităților de colaborare între echipele de proiect LIFE Connect Carpathians, Life for Bear, WOLFLIFE și stabilirea conținutului Planurilor de Acțiune Regionale pentru urs și lup. Acest eveniment a oferit ocazia prezentării celor trei proiecte şi explicării modului în care acestea se raportează la inițiativele naționale și internaționale. A fost subliniată şi agreată necesitatea armonizării la nivel de obiective a planurilor de acțiune naționale și regionale precum și importanța implicării factorilor interesați în procesul de elaborare a acestora. De asemenea, s-a evidențiat necesitatea dezvoltării unei inițiative/coaliții pentru carnivorele mari la nivel național.