În cadrul proiectului LIFE Connect Carpathians a fost constituit Grupul Natura 2000. Acest grup are drept scop asigurarea conectivității funcționale a populațiilor speciilor de carnivore mari prin promovarea cooperării regionale între custozii și administratorii siturilor Natura 2000. Astfel, în data de 26 martie 2015, 18 reprezentanți ai celor 17 situri din aria proiectului, s-au întâlnit la Deva.

Cuvânt de deschidere

Cuvânt de deschidere

Prezentare susținuta de dna. Director Georgeta Barabaș de la Agenția pentru Protecția Mediului Hunedoara

Prezentare susținuta de dna. Director Georgeta Barabaș de la Agenția pentru Protecția Mediului Hunedoara

Prezentare aspecte manageriale in cadrul Administrației Parcului Natural    Apuseni, director Alin Moș

Prezentare aspecte manageriale in cadrul Administrației Parcului Natural Apuseni, director Alin Moș

În cadrul acestui eveniment participanții au fost informați cu privire la proiectul LIFE Connect Carpathians și procesul de elaborare a planurilor regionale de acțiune, iar Inspectoratul de Jandarmi Judeţean „Decebal” Hunedoara, parteneri cheie, au prezentat rolul acestora în cadrul proiect. Evenimentul s-a bucurat de prezentările susținute de către directorul executiv al Agenției pentru Protecția Mediului Hunedoara și directorii Administrației Parcului Național Retezat și Administrației Parcului Natural Apuseni. Astfel au fost prezentate aspecte legate de managementul ariilor naturale protejate, procesul de elaborare și implementare a planurilor de management și importanța implicării factorilor interesați. De asemenea, în cadrul sesiunea de discuții libere s-a punctat și importanța armonizării amenajamentelor silvice și a planurilor cinegetice cu obiectivele de conservare.

                Membrii Grupul Natura 2000 au căzut de acord asupra necesității conservării la nivel regional a coridorului ecologic Munții Apuseni – Carpații Meridionali, precum și asupra necesitătii colaborării în procesul de elaborare și implementare a planurilor regionale pentru urs și lup.